Löydä sopiva yksityisopettaja

Suomessa on perinteisesti panostettu laadukkaaseen julkiseen koulutukseen, mutta yksityisopetuksen suosio on kasvussa. Yhä useammat kääntyvät yksityisopetuksen puoleen etsiessään yksilöllistä ja räätälöityä oppimiskokemusta.

Kokoamme sivustollemme yksityisopettajia yhteystietoineen, joten voit löytää sopivan helposti ja nopeasti.

Jos olet yksityisopettaja ja haluat saada palvelusi näkyville sivustollamme, tartu avajaistarjoukseemme! Ensimmäiset 10 ilmoittajaa saavat vuoden näkyvyyden ilmaiseksi! Tarjous voimassa 30.5.2024 asti tai kunnes kaikki 10 paikkaa on täytetty.


Yksityisopettajat -listaus

Alla olevassa listassa näet kaikki ilmoituksensa meille jättäneet yksityisopettajat Suomessa. Voit käyttää filttereitä helpottaaksesi sopivan yksityisopettajan löytymistä.


Hakukriteerit

Sijainti

Oppiaineet

Etäopetuksen mahdollisuus

Tuntihintapyyntö

Tunti

Järjestys

Noora Hermansson yksityisopettaja

Noora Hermansson

 • Äidinkieli
 • Biologia
 • Elämänkatsomustieto
 • Englanti
 • Espanja
 • Ev.lut uskonto
 • Filosofia
 • Fysiikka
 • Historia ja yhteiskuntaoppi
 • Kemia
 • Maantieto
 • Matematiikka
 • Psykologia
 • Ruotsi
 • Terveystieto
 • Ympäristöoppi
Toivoisitko parempia arvosanoja? Kaipaisitko lisää motivaatiota ja intoa opiskeluun? Eikö koulusta saa tarpeeksi tukea? Ei hätää! Tarjoan yksityistä tukiopetusta ja erityisopetusta yksilöllisiin

Esimerkki Opettaja 1

 • Fysiikka
 • Kemia
 • Liiketalous
 • Matematiikka
 • Taloustiede
 • Tilastotiede
Esimerkki Opettaja 1   Yksityisopetusta matemaattisissa aineissa   15 vuoden kokemus Matematiikka Fysiikka Kemia Oppitunnit etänä tai lähiopetuksessa Joustava hinnoittelu

Esimerkki 2

 • Espanja
Espanjan kielen opetusta vuosien kokemuksella Hei! Olen sertifioitu espanjan kielen opettaja. Olen kotoisin Barcelonasta ja olen asunut Suomessa lähes viisi

Viimeisimmät artikkelit

Mitä yksityisopetus on?

Yksityisopetus on opetusmuoto, jossa yksittäinen opettaja antaa opetusta yksittäiselle opiskelijalle tai pienelle opiskelijaryhmälle. Tämä eroaa perinteisemmästä luokkahuoneopetuksesta, jossa yksi opettaja opettaa useammalle opiskelijalle samanaikaisesti.

Yksityisopetus voi tapahtua eri muodoissa, kuten henkilökohtaisina tapaamisina opettajan kanssa, etäopetuksena verkossa tai vaikka opetuskeskuksessa.

Miten yksityisopetus tapahtuu käytännössä?

Yksityisopetus voi tapahtua useissa eri muodoissa, ja käytännöt voivat vaihdella opettajan ja opiskelijan sekä käytetyn opetusmenetelmän mukaan. Tässä on yleinen kuvaus siitä, miten yksityisopetus voi tapahtua käytännössä:

 1. Ensimmäinen vaihe on etsiä sopiva yksityisopettaja sivustoltamme. Kun se on löytänyt, siirrytään toiseen vaiheeseen.
 2. Toisessa vaiheessa on hyvä sopia opetustunneista ja niiden yksityiskohdista. Opettaja ja opiskelija voivat neuvotella opetusten ajankohdista, paikoista ja kestosta sekä määritellä opetuksen tavoitteet.
 3. Opetustunnit voivat tapahtua eri paikoissa riippuen osapuolten mieltymyksistä. Se voi olla opettajan koti, opiskelijan koti, kirjasto, kahvila tai jopa virtuaalinen tila etäopetuksessa.
 4. Yksityisopettaja käyttää erilaisia opetusmenetelmiä riippuen oppiaineesta ja opiskelijan tarpeista. Tämä voi sisältää keskusteluja, käytännön harjoituksia, tehtäviä, kysymyksiä ja muita opetusmenetelmiä.
 5. Yksityisopetuksessa voidaan käyttää erilaisia oppimateriaaleja, kuten oppikirjoja, harjoitustehtäviä, artikkeleita tai muita opetusmateriaaleja, jotka tukevat oppimista.
 6. Opettaja voi räätälöidä opetussuunnitelman vastaamaan opiskelijan yksilöllisiä tarpeita ja tavoitteita. Tämä mahdollistaa henkilökohtaisemman ja tehokkaamman oppimiskokemuksen.
 7. Opettaja ja opiskelija vuorovaikuttavat keskenään opetusten aikana. Opettaja antaa palautetta opiskelijan suorituksesta ja ohjaa häntä kehittymään.
 8. Opettaja voi antaa tehtäviä ja kotitehtäviä, jotka tukevat oppimista ja auttavat opiskelijaa soveltamaan opittuja taitoja.
 9. Opettaja voi seurata opiskelijan edistymistä ja tarvittaessa muuttaa opetussuunnitelmaa vastaamaan muuttuvia tarpeita.
 10. Opettaja vastaa opetuksen laadusta ja turvallisuudesta. Tämä sisältää asianmukaiset pedagogiset käytännöt sekä huolen siitä, että opetustilat ovat turvalliset ja sopivat oppimiseen.
 11. Opetuksen kesto voi vaihdella oppitunnin pituudesta pidempiin aikajaksoihin riippuen oppiaineesta ja opiskelijan tarpeista.

Yksityisopetus tarjoaa yksilöllistä ja räätälöityä opetusta, ja sen tehokkuus riippuu suuresti opettajan ja opiskelijan vuorovaikutuksesta, sitoutumisesta ja kommunikaatiosta.

Yksityisopetus Suomessa

Yksityisopetuksen kasvava suosio

Yksityisopetus on viime vuosina saanut lisää huomiota, kun perinteinen opetustapa on kohdannut haasteita vastata yksilöllisten oppijatarpeiden moninaisuuteen. Yksityisopetus tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden keskittyä juuri niihin aiheisiin, joista he ovat kiinnostuneita, ja edetä omaan tahtiinsa.

Tämä on erityisen houkuttelevaa opiskelijoille, joilla on erityistarpeita tai jotka kaipaavat ylimääräistä tukea oppimisessaan.

Yksilöllinen oppiminen ja erikoistuminen

Yksityisopetuksen tarjoajat voivat erikoistua tiettyihin oppiaineisiin tai opetusmenetelmiin, mikä mahdollistaa syvemmän oppimisen ja erityisosaamisen kehittymisen.

Esimerkiksi kieltenopetuksessa tai matematiikan haasteissa kamppailevat opiskelijat voivat hyötyä yksityisopettajan antamasta henkilökohtaisesta tuesta.

Haasteet ja mahdollisuudet

Vaikka yksityisopetuksen kasvu on tuonut mukanaan monia positiivisia vaikutuksia, se herättää myös haasteita. Yksi keskeinen huoli on koulutuksen tasa-arvoisuus. Kaikilla ei ole varaa yksityisopetukseen, ja tämä voi johtaa oppimiskokemusten eriarvoistumiseen.

Koulujen ja viranomaisten onkin tärkeää pyrkiä takaamaan, että kaikki opiskelijat saavat laadukasta opetusta, riippumatta heidän taloudellisesta tilanteestaan.

Yksityisopetuksen hyödyt

Yksityisopetuksella on useita hyötyjä, jotka tekevät siitä houkuttelevan vaihtoehdon monille opiskelijoille ja opiskelijoille.

 • Yksilöllinen oppiminen. Yksityisopetus tarjoaa yksilöllisen oppimiskokemuksen, jossa opetus räätälöidään opiskelijan tarpeisiin ja oppimistyyliin. Opettaja voi keskittyä opiskelijan vahvuuksiin ja heikkouksiin, tarjoten juuri sitä tukea, jota opiskelija tarvitsee.
 • Joustavuus. Yksityisopetus tarjoaa joustavuutta opetuksen aikataulussa ja paikassa. Oppitunnit voidaan järjestää opiskelijan aikataulun mukaisesti, ja etäopetusmahdollisuudet mahdollistavat oppimisen missä tahansa.
 • Lisätuki ja valmistautuminen kokeisiin. opiskelija voi hakea yksityisopetusta saadakseen lisätukea vaikeissa oppiaineissa tai valmistautuakseen tärkeisiin kokeisiin, kuten pääsykokeisiin tai yo-kirjoituksiin. Yksityisopetus tarjoaa mahdollisuuden keskittyä erityisesti heikompiin kohtiin.
 • Nopeampi oppiminen. Koska opetus on yksilöllistä ja räätälöityä, opiskelija voi edetä omassa tahdissaan. Tämä voi johtaa nopeampaan oppimiseen, kun opetusmateriaali sovitetaan opiskelijan oppimisvauhtiin.
 • Erityistarpeisiin vastaaminen. Yksityisopetus soveltuu erityisen hyvin opiskelijoille, joilla on erityistarpeita, kuten oppimisvaikeuksia tai erityistä tukea tarvitsevia oppimistarpeita. Opetus voidaan suunnitella vastaamaan näitä tarpeita yksilöllisesti.
 • Keskinäinen vuorovaikutus opettajan ja opiskelijan välillä. Yksityisopetuksessa opettaja voi keskittyä täysin yhteen opiskelijaan tai pieneen ryhmään. Tämä mahdollistaa syvemmän vuorovaikutuksen ja henkilökohtaisemman suhteen opettajan ja opiskelijan välillä.
 • Korkeampi motivaatio. Koska opetus on suunniteltu vastaamaan opiskelijan tarpeita ja kiinnostuksen kohteita, se voi johtaa korkeampaan oppimismotivaatioon. opiskelijat voivat kokea onnistumisen tunteita, kun he saavuttavat henkilökohtaiset oppimistavoitteensa.
 • Mahdollisuus erikoistua. Yksityisopetus antaa mahdollisuuden erikoistua tietyille aihealueille tai taitoihin. Esimerkiksi musiikin tai urheilun alalla opiskelija voi saada erityistä ohjausta ja keskittyä oman kiinnostuksensa mukaisesti.

Yksityisopetus voi siis tarjota monipuolisia ja yksilöllisiä etuja, jotka vastaavat opiskelijan tarpeisiin ja auttavat häntä saavuttamaan omat oppimistavoitteensa.

Yksityisopetusta

Yksityisopetuksen riskit

Vaikka yksityisopetus voi tarjota monia hyötyjä, on myös tärkeää tunnistaa siihen liittyvät mahdolliset riskit ja haasteet.

 • Kustannukset. Yksityisopetus voi olla taloudellisesti haastavaa, ja kaikilla perheillä ei ole varaa maksaa yksityisopetuksesta. Tämä voi johtaa koulutukselliseen eriarvoisuuteen, kun varakkaammilla perheillä on paremmat mahdollisuudet hankkia yksityisopetusta.
 • Laadun vaihtelu. Yksityisopetuksen laatu voi vaihdella suuresti opettajien pätevyyden, kokemuksen ja opetusmetodien suhteen. Ilman asianmukaista valvontaa ja arviointia opiskelijat saattavat altistua epäpätevälle tai huonosti sopeutuvalle opetukselle.
 • Sosiaalisten taitojen puute. Yksityisopetuksen avulla opiskelija voi menettää mahdollisuuden vuorovaikutukseen ikätovereiden kanssa, mikä voi vaikuttaa sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Luokkahuoneympäristössä opiskelijat oppivat myös ryhmässä työskentelyn ja yhteistyön taitoja.
 • Yksipuolinen näkökulma. Yksityisopetuksen keskittyessä tiettyyn oppiaineeseen tai taitoon opiskelija saattaa menettää mahdollisuuden altistua monipuolisemmille aiheille tai taitoalueille, jotka ovat tärkeitä kokonaisvaltaiselle kehitykselle.
 • Motivaation puute. Yksityisopetuksessa opiskelijan oma motivaatio ja itsekuri ovat entistä tärkeämpiä. Ilman luokkayhteisön tukea ja vertaispaineita opiskelija saattaa kohdata vaikeuksia pysyä motivoituneena ja sitoutuneena oppimiseen.
 • Puutteet valvonnassa. Yksityisopetuksen aikana saattaa olla vaikeampaa varmistaa opetuksen laadun ja oppimistulosten valvonta, erityisesti etäopetuksen yhteydessä. Tämä voi johtaa siihen, että opiskelijat eivät saa tarvittavaa tukea ja ohjausta.
 • Ongelmat yksityisyydessä. Etäopetusympäristöissä saattaa nousta esiin huoli yksityisyyden suojaamisesta ja turvallisuudesta. Opettajien ja opiskelijoiden tulee noudattaa tiukkoja tietosuojaohjeita varmistaakseen turvallisen digitaalisen oppimisympäristön.

On tärkeää, että yksityisopetusta harkittaessa näitä riskejä otetaan huomioon ja pyritään löytämään tasapaino yksityisopetuksen tarjoamien etujen ja mahdollisten haittojen välillä. Tarkka harkinta, avoin viestintä ja tarvittaessa asiantuntija-apu voivat auttaa minimoimaan näitä riskejä.

Kuka voi tarjota yksityisopetusta Suomessa?

Yksityisopetusta Suomessa voi tarjota monenlainen henkilö tai organisaatio.

On tärkeää, että yksityisopetusta tarjoavat tahot noudattavat Suomen opetusalan sääntelyä ja lainsäädäntöä. Esimerkiksi opettajilla tulisi olla tarvittavat pätevyydet, ja opetuksen on vastattava valtakunnallisia opetussuunnitelmia tai muuten täytettävä Suomen lainsäädännön asettamat kriteerit.

Jos harkitset yksityisopetusta tai etsit sopivaa yksityisopettajaa, on suositeltavaa varmistaa, että valittu opettaja tai taho täyttää kaikki tarvittavat vaatimukset ja sitoutuu tarjoamaan laadukasta opetusta.

Yksityishenkilöt

Pätevät opettajat, asiantuntijat tai henkilöt, joilla on erityisosaamista tietyllä opetusalueella, voivat tarjota yksityisopetusta. Tämä voi tapahtua opettajan kotona, opiskelijan kotona tai muussa sovitussa paikassa.

Opetusalan yritykset

Yritykset, jotka erikoistuvat opetustarjontaan, voivat tarjota yksityisopetusta. Ne voivat työllistää päteviä opettajia tai asiantuntijoita tarjoamaan yksilöllistä opetusta.

Oppilaitokset ja koulutuskeskukset

Jotkut oppilaitokset tai koulutuskeskukset tarjoavat yksityisopetusta joko lisäpalveluna tai erillisenä palveluna. Ne voivat tarjota yksilöllistä tukea opiskelijoille, jotka tarvitsevat lisäopetusta tai erityistä huomiota.

Etäopetusalustat

Monet etäopetusalustat tarjoavat mahdollisuuden yksityisopetukseen verkossa. Opettajat ja opiskelijat voivat kohdata virtuaalisissa luokkahuoneissa, ja oppimateriaalit ovat usein saatavilla digitaalisesti.

Yksityisopetus

Yksityisopetuksen hinta Suomessa

Yksityisopetuksen hinta Suomessa voi vaihdella merkittävästi monista tekijöistä riippuen. Näitä ovat mm. opettajan pätevyys ja kokemus sekä opetusaine ja taso.

Kokeneemmilla ja korkeammin koulutetuilla opettajilla saattaa olla korkeammat tuntihinnat verrattuna vasta-alkajiin tai opiskelijoihin. Opiskeltavan aineen monimutkaisuus ja opetustaso voivat vaikuttaa hintaan. Esimerkiksi vaikeampien aineiden, kuten matematiikan tai kemian, opetus voi olla hintavampaa.

Myös opetuspaikalla ja opetustunnin kestolla on merkitystä kustannuksiin. Esimerkiksi opetus opettajan kotona, opiskelijan kotona tai etäopetuksena voi olla eri hintaluokissa. Pidemmät opetustunnit voivat olla kokonaisuudessaan edullisempia kuin lyhyemmät tunnit.

Sijannilla ja opetusmuodolla on niilläkin oma merkityksensä. Yksityisopetuksen hinta voi vaihdella alueittain. Suurissa kaupungeissa tai niiden lähellä hinnat saattavat olla korkeammat kuin pienemmissä kaupungeissa tai maaseutualueilla. Perinteisen kasvotusten tapaamisen ja etäopetuksen välillä voi olla hintaeroja. Etäopetus saattaa olla joustavampaa ja mahdollisesti edullisempaa.

Jos opettajalla on erityisosaamista tai erityistaitoja tietyllä alueella, voi sekin vaikuttaa hintaan. Ja lopuksi, tietenkin myös kysyntä ja tarjonta voivat vaikuttaa hintaan. Suurempi kysyntä tietyllä opetusalueella voi nostaa hintoja.

On tärkeää ottaa huomioon nämä tekijät, kun arvioit yksityisopetuksen hintaa. Opettajat voivat määrittää oman hinnan, ja siksi hinnat vaihtelevat. Suositeltavaa on keskustella opettajan kanssa suoraan hinnoittelusta ja selvittää, mitä opetustunnin hinta sisältää.

Digitalisaation rooli yksityisopetuksessa

Digitalisaatio on mullistanut koulutussektorin ympäri maailmaa, ja yksityisopetus ei ole jäänyt tämän kehityksen varjoon. Digitaaliset teknologiat tarjoavat yksityisopetukselle uusia mahdollisuuksia, jotka tuovat mukanaan tehokkuutta, joustavuutta ja yksilöllistä oppimista. Tässä tarkastellaan tarkemmin digitalisaation roolia yksityisopetuksessa.

Digitalisaatio on muuttanut myös yksityisopetuksen maisemaa Suomessa. Verkko-opetusmahdollisuudet ovat kasvattaneet opetuksen saavutettavuutta ja tarjonneet uusia tapoja oppia.

Verkko-opetuksen avulla opiskelijat voivat osallistua oppitunneille paikasta riippumatta ja hyödyntää erilaisia oppimisalustoja ja työkaluja.

Verkkoalustat ja virtuaaliset luokkahuoneet

Yksi merkittävimmistä digitalisaation tuomista muutoksista on virtuaalisten luokkahuoneiden ja verkkoalustojen nousu. Opettajat voivat käyttää näitä alustoja vuorovaikutteisten oppituntien järjestämiseen, jakaa oppimateriaaleja ja antaa tehtäviä.

opiskelijat puolestaan voivat osallistua oppitunneille mistä tahansa, kunhan heillä on pääsy internetyhteyteen.

Sähköiset oppimateriaalit

Perinteiset oppikirjat ovat saaneet rinnalleen sähköiset oppimateriaalit. Digitaaliset kirjat, verkkosivustot ja mobiilisovellukset tarjoavat monipuolisempia ja interaktiivisempia oppimismahdollisuuksia.

Yksityisopettajat voivat hyödyntää näitä resursseja tarjotakseen opetuksen, joka vastaa paremmin opiskelijoiden tarpeisiin.

Videoneuvottelut ja webinaarit

Digitalisaatio mahdollistaa reaaliaikaisen vuorovaikutuksen opettajan ja opiskelijan välillä, vaikka he olisivat fyysisesti kaukana toisistaan.

Videoneuvottelut ja webinaarit tarjoavat opettajille mahdollisuuden pitää yksityisopetustunteja virtuaalisesti, luoden samalla henkilökohtaisemman yhteyden opiskelijaan.

Oppimisanalytiikka

Digitaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat oppimisanalytiikan hyödyntämisen. Opettajat voivat seurata opiskelijoiden edistymistä, tunnistaa vahvuudet ja heikkoudet sekä tarjota yksilöllistä tukea.

Tämä auttaa opettajia mukauttamaan opetusta paremmin jokaisen opiskelijan tarpeisiin.

Opettajien ja opiskelijoiden välinen yhteistyö

Digitaaliset työkalut helpottavat myös opettajien ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä. Sähköpostit, keskustelufoorumit ja jakamistyökalut edistävät avointa kommunikaatiota ja tiedonvaihtoa, mikä on tärkeää oppimisprosessin kannalta.

Henkilökohtaisen tuen mahdollistaminen

Digitalisaatio ei ainoastaan korvaa perinteisiä opetusmenetelmiä, vaan se myös mahdollistaa paremman henkilökohtaisen tuen tarjoamisen. Opettajat voivat seurata opiskelijoiden edistymistä tiiviisti ja tarjota välitöntä palautetta ja tukea verkossa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että digitalisaatio on tuonut mukanaan lukuisia mahdollisuuksia yksityisopetukselle. Kuitenkin on tärkeää huomioida, että tasapaino perinteisten ja digitaalisten opetusmenetelmien välillä on olennaista varmistaakseen, että kaikki opiskelijat voivat hyötyä opetuksesta, riippumatta teknologian saatavuudesta.

Yksityisopetuksen suosio kasvaa

Yksityisopetus Suomessa on ilmiö, joka heijastaa koulutusjärjestelmän muuttuvia tarpeita ja oppijoiden kasvavaa halua yksilölliseen oppimiseen. Vaikka yksityisopetuksella on omat haasteensa, se tarjoaa myös arvokkaita mahdollisuuksia opiskelijoille ja opiskelijoille kehittää taitojaan ja saavuttaa henkilökohtaiset oppimistavoitteensa.

Jatkossa on tärkeää löytää tasapaino julkisen ja yksityisen opetuksen välille, jotta kaikilla oppijoilla on yhtäläiset mahdollisuudet saada laadukasta koulutusta.